MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile

bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği

ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. . ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli

sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı

reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde

SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine belirtilen yollarla yöneltmiş olması gerekmektedir.

 

ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu sözleşme ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

• ALICI, SATICI’nın öngördüğü taşıyıcı ile mal veya hizmet iadesinde, teslim masraflarını geçmemek üzere, iade masrafını karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

• ALICI, cayma hakkını kullanmasından kaynaklanan iade masraflarını; kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile mahsup edilebileceğini işbu sözleşme ile kabul beyan eder.

• Ancak, mal veya hizmetin 6502 sayılı yasanın 8.maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda iade masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlerde

 

b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda,

 

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda,

 

d)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde,

 

e)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda,

 

f)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde

 

Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve

hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.